SME
Sobota, 25. september, 2021 | Meniny má VladislavKrížovkyKrížovky
INZERCIA

Zdravá škola pre všetkých

Kvalitné prostredie významne ovplyvňuje výkon pri učení

Žiaci a učitelia trávia v škole približne 30 až 50 % svojho času. Prostredie, v ktorom trávia svoj čas významne ovplyvňuje ich výkon, koncentráciu, ale aj samotné zdravie. Štúdie však ukazujú, že vnútorný vzduch v materských školách a školách obsahuje vysokú koncentráciu škodlivých látok, ktorá je dôsledkom použitia nevhodných stavebných materiálov a nedostatočným vetraním.

Čerstvý vzduch

Na to, aby sme sa nielen v škole mohli sústrediť na prijímanie nových vedomostí, potrebuje náš mozog veľa kyslíka. Prísun čerstvého vzduchu do miestnosti má významný vplyv na našu koncentráciu a podávanie výkonu. Počas 45 minútovej hodiny pri zavretých oknách narastá v triede koncentrácia oxidu uhličitého, následkom čoho sme nesústredení, ospalí a malátni, a to najmä s blížiacim sa koncom vyučovacej hodiny. Odporúčaná koncentrácia CO2 v miestnostiach sa pohybuje okolo 1000 ppm. Pri vyššej koncentrácii sa začína prejavovať najprv okrem spomínanej ospalosti aj bolesť hlavy, strata koncentrácie či dokonca nevoľnosť, astma a alergie. Manuálne vetranie oknami na zabezpečenie čerstvého vzduchu v triedach síce do určitej miery pomôže, nie je však úplne postačujúce.

Škodlivé látky

Zdravotné symptómy sa častokrát vôbec nedávajú do súvisu so stavebnou činnosťou. Žiaci a učitelia trávia viac ako polovicu dňa v budovách postavených zo stavebných materiálov, ktoré obsahujú škodlivé látky, v triedach, ktoré sú zariadené nekvalitným nábytkom a navyše na ich upratovanie po dokončení výstavby či rekonštrukcie sa používajú nevhodné čistiace prostriedky, čo zvyšuje riziko poškodenia ich zdravia. To je výsledok modelového projektu „Zdravý životný priestor - škola“, ktorý realizovali inštitúty TÜV Rheinland a Sentinel Haus.

Súčasné hygienické kritéria pre interiér nie sú záväzné, sú častokrát zastarané a ich kontrola je nedostatočná. A tak môže aj opätovne, napríklad v dôsledku nevyhnutnej rekonštrukcie, dochádzať k výraznému zaťažovaniu vnútorného prostredia škôl škodlivými látkami v nových stavebných materiáloch.

Nenechávajte zdravie na náhodu

TÜV Rheinland spoločne s inštitútom Sentinel disponujú informáciami o celkovo približne 3 600 produktoch. To, ako zdravotne bezpečné sú testované produkty, ukazujú merania v modelových triedach postavených v areáli TÜV Rheinland. Jedna trieda bola postavená s náhodne vybranými stavebnými materiálmi, druhá s cielene zvolenými stavebnými materiálmi. Práve v tejto druhej triede nedošlo ani po siedmich dňoch k prekročeniu odporúčaných hodnôt vzťahujúcich sa na prchavé organické látky (VOC) a formaldehyd.

„V interakcii nových stavebných materiálov navzájom a následne aj s disponibilnými látkami existuje nekonečne veľa možností kombinácií. Kto si to nevyskúša a neotestuje vopred, zahráva sa s náhodou, a tým aj so zdravím detí a učiteľského personálu,“ zdôraznil Peter Bachmann, konateľ inštitútu Sentinel Haus. Je úplne nepochopiteľné, že bezpečnosť a problémové prípady sa testujú až vtedy, keď sa deti alebo učitelia sťažujú na zdravotné problémy. Hlavne po dokončení stavebných prác by sa mali interiérové priestory kontrolovať, pretože zaťaženie škodlivými látkami sa vo vzduchu v miestnosti prejaví často až po určitom čase.

Projektanti, remeselníci a prevádzkovatelia potrebujú podporu

To, aké závažné môže byť toto zaťaženie, sa ukázalo pri simulácii viacerých modernizačných a sanačných cyklov v modelových triedach. Odporúčaná hodnota nemeckého Spolkového úradu pre životné prostredie, ktorá je 300 mikrogramov VOC na kubický meter, bola hneď po maliarskych prácach alebo renovácii podlahy čiastočne prekročená až 300-násobne.

Aj z hľadiska formaldehydu bolo s hodnotami 1 300 mikrogramov na kubický meter zaznamenané viac ako 20-násobné prekročenie odporúčanej hodnoty Svetovej zdravotníckej organizácie WHO (60 μg/m³). Častou príčinou chybného správania je neznalosť na strane projektantov, remeselníkov a aj personálu, ktorý zabezpečuje čistiace práce. Ak sa k tomu pridá ešte aj časový stres a nedostatočné vetranie, ako sa často stáva pri rekonštrukcii počas prázdnin, sú zdravotné problémy takpovediac predprogramované.

Teplota a vlhkosť v interiéri

Pri vyšších teplotách a vlhkosti dochádza v interiéri k rýchlejšiemu uvoľňovaniu škodlivín zo zabudovaných stavebných materiálov alebo zo zariaďovacích predmetov, napr. formaldehydu z drevotriesky. Správne nastavenou teplotou a udržiavaním optimálnej vlhkosti dokážeme tento obsah škodlivých látok v interiéri regulovať. Optimálna vlhkosť v miestnostiach by sa mala pohybovať medzi 40 a 60 %, teplota vzduchu 22 až 24 °C, pričom rozdiel medzi teplotou vzduchu a okolitými konštrukciami by nemal byť väčší ako 2 - 3 °C.

Neučíme sa pre školu, ale pre život

Vo vlastnom výskumnom parku Viva v dolnorakúskom Wopfingu realizuje spoločnosť Baumit priebežné výskumy zamerané na zdravé bývanie. Všetko, od základných materiálov stien až po interiérovú omietku, sa veľmi dôkladne skúma. Veľmi optimisticky dopadli výsledky merania pri interiérových farbách a omietkach. Čisto minerálne vnútorné omietky ako KlimaWhite alebo interiérová farba KlimaColor nepreukazovali pri meraniach VOC absolútne žiadne emisie škodlivých látok. Preto ich môžeme s pokojným svedomím odporúčať pre školy, kancelárie a iné pracovné a vzdelávacie zariadenia.

Tento článok vám prináša Baumit.

Pravidlá pre spoluprácu medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Neprehliadnite tiež

Zdravie ovplyvňujú aj steny v interiéri.


28. jún

Keď interiérová farba môže byť viac ako len farba. V čom sa skrýva jej tajomstvo?


Baumit 28. jún

Trpíte alergiou na peľ, prach alebo roztoče?


SME Creative 11. máj

Farba na steny Baumit Ionit Color redukuje peľ vo vzduchu až o 90 percent.


SME Creative 10. máj